aktuelnosti Pregled svih aktuelnosti..

Vlasti u BiH ugrožavaju ljudska, radnička i sindikalna ...

VLASTI U BiH UGROŽAVAJU LJUDSKA, RADNIČKIH I SINDIKALNIH PRAVA. U našoj zemlji,politika i praksa međunarodnih korporacija već dugi niz godina ...

POTPISAN P R O T O K O L

Na sastanku pregovaračkih timova SSRKPFBIH i UPKPFBIH održanom 11.11.2015.godine potpisan je Protokol za vođenje pregovora za zaključivanje Kolektivnog ...

epsu

psi

riječ predsjednika

Drage kolegice i kolege, dragi sindikalci

Zadovoljstvo mi je pozdraviti sve vas koji posjećujete internet stranicu Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u F BiH.
Na našoj stranici možete dobiti sve korisne informacije, te se upoznati sa načinom rada Sindikata i aktuelnim dešavanjima. Naša
internet stranica omogućava vam dvosmjernu i brzu komunikaciju sa nama.

Srdačan pozdrav,
Adem Šerak, Predsjednik Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede FBiH